Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

VALDES SĒDE 2016. gada 13. aprīlī plkst. 11.00 Tomsona ielā 24
13.04.2016


DARBA KĀRTĪBĀ

1) Par  LSVS 53. sporta spēļu rezultātu  apstiprināšanu Valmieras  posmā un florbolā
D.Znatnajs, I.Ubele

2) Par gatavību  Bauskas un Daugavpils  posmiem
I. Ūbele, A. Levša

3) Par piedalīšanos Latvijas veselības nedēļā 23.-29.05. un Eiropas sporta nedēļā 17.-23.09.un LSFP aktivitātēm tautas sportā
Z.Poča, L. Kreicere, R. Jumiķe

4) Par finanšu tāmes apstiprināšanu 2016. gadam
D.Znatnajs, E.Griķe

5) Par līguma projektu ar Likteņdārzu un Kokneses domi par Pasaules latviešu sporta spēlēm  2018. gadā veltītām Latvijas valsts simtgadei
D.Znatnajs, A.Vītols, A.Brūne

6) Dažādi
      – par LOK rezolūciju;
      - par Krievijas sportistu vieglatlētu startiem Latvijā;
      - par naudas balvām;
      - par mājas lapas pilnveidošanu.


LSVS   prezidents Daumants Znatnajs 
      Atpakaļ