Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Latvijas sporta veterānu – senioru savienības valdes lēmums 2014.gada 10. decembrī
16.12.2014


PAR LSVS 52. SPORTA SPĒĻU VIEGLATLĒTIKAS TELPĀS SACENSĪBU PĀRCELŠANU

Ņemot vērā vairāku pašvaldību un sportistu lūgumu, lai samazinātu izmaksas un dotu iespēju sagatavoties, LSVS valde nolemj:

1)  Pārcelt LSVS 52. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās no 2015. gada 24. janvāra Kuldīgā uz 2015. gada 8. martu un Rīgas sporta manēžu.

2) Par finālsacensību vieglatlētikā telpās 08.03.2015. Rigā galveno tiesnesi apstiprināt JULIĀNU GARANČU.

Valdes pr-js: D.Znatnajs
      Atpakaļ