Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Par LSVS Pašvaldību 56. sporta spēļu finālsacensībām vieglatlētikā, basketbolā, rokasbumbā, minifutbolā, volejbolā, Salaspilī, 2019. gada 15. un 16. jūnijā
01.06.2019


Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) Pašvaldību 56. sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājaslapā internetā www.lsvs.lv) finālsacensības vieglatlētikā, basketbolā, rokasbumbā, minifutbolā, volejbolā notiks 2019. gada 15. un 16. jūnijā Salaspilī.

           Iepriekšējie pieteikumi sacensībām Salaspilī sporta spēļu nolikumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības mājaslapā www.lsvs.lv līdz 2019.gada 10.jūnija plkst. 18.00.

VĒLĀK IESŪTĪTIE PIETEIKUMI NETIKS AKREDITĒTI!

          Iesniedzot vārdiskos gala pieteikumus sacensību dalībnieku starta numuru saņemšanai mandātu komisijā 14.jūnijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00 Salaspils stadionā vai sacensību pirmās dienas rītā 15.jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.30 pieteikumi uz sacensību disciplīnu maiņu vai dalībnieku papildinājumu NETIKS PIEŅEMTI!

Personisko mešanas rīku marķēšana 1 stundu pirms sacensību sākuma.

Pēc pieteikto dalībnieku skaita precizēšanas, programmā iespējamas izmaiņas.

Izloze  un basketbolā, rokasbumbā, minifutbola, volejbolā  notiks 11. maijā un to rezultātus publicēsim mājaslapā www.lsvs.lv.

Vieglatlētika

Sacensības notiek Salaspils stadionā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

Sacensību sākums 15.jūnijā plkst. – 8.00, 16.jūnijā plkst. – 9.00

Sacensību galvenais tiesnesis Ināra Znūtiņa tel. 26045381.

 Dalības maksa par katru pieteikto dalībnieku 15.00 EUR.

Dalības maksa līdz sacensību sākumam jāpārskaita uz LSVS rēķinu: A/S Swedbank, HABALV22, konta Nr. LV85HABA000140J047086, reģ. Nr. 50008025521 (samaksātie rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai, tālr.: 29487609, e-pasts: jelena.doroskova@cinamonkino.com) vai jāmaksā skaidrā naudā sacensību dienā.

Basketbols (D 30+, K 35+)

Sacensības notiek Salaspils 2. vidusskolā Skolas ielā 6, Salaspilī.

Sacensību sākums plkst.10.00

 Rokasbumba ( K 40+)

Sacensības notiek Salaspils sporta skolā, Līvzemes ielā 22a, Salaspilī.

Sacensību sākums 15.jūnijā plkst.10.00

Minifutbols ( K 35+, 40+, 45+,50+)

Sacensības notiek Rīgas 72. vidusskolā, Ikšķiles ielā, Ķengaragā, Rīgā

Sacensību sākums 15.jūnijā plkst.10.00

Volejbols ( K 40+, 55+, 70+; D 40+, D 55+)

Sacensības notiek Salaspils sporta namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

Sacensību sākums 15.jūnijā plkst.10.00.

Galvenais tiesnesis, tālr.: Anita Gulbe, tel.29488033

Dalības maksa līdz sacensību sākumam jāpārskaita uz LSVS rēķinu: A/S Swedbank, HABALV22, konta Nr. LV85HABA000140J047086, reģ. Nr. 50008025521 (samaksātie rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai, tālr.: 29487609, e-pasts: jelena.doroskova@cinamonkino.com) vai jāmaksā skaidrā naudā sacensību dienā.

15. jūnijā plkst. 20.00 Salaspils stadionā, Smilšu ielā 1. notiek 56. sporta spēļu finālsacensību atklāšanas parāde. Plkst. 19.30 komandu pulcēšanas pie Kultūras nama “Enerģētiķis” Skolas iela 2. Salaspilī. 

Veiksmīgus startus!

LSVS prezidents                                                                 I. Klementjevs

 

Dokumentu PDF formātā skatīt šeit...

Vieglatlētikas programmmu skatīt šeit... 
      Atpakaļ