Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES
UN PAŠVALDĪBU SPORTA
VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBAS
55. SPORTA SPĒLES (2018.gads) NOLIKUMS

skatīt šeit... /PDF fails  / 

PAR SVARU KATEGORIJU IZMAIŅĀM  BRĪVAJĀ CĪŅĀ

skatīt šeit.../Word fails /

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
54. SPORTA SPĒLES (2017. gads) NOLIKUMS

skatīt šeit ... /PDF fails  /

__________________________________________________________

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
53. SPORTA SPĒLES (2016. gads) NOLIKUMS
skatīt šeit ... /PDF fails  /

__________________________________________________________

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU - SENIORU
52. SPORTA SPĒLES (2015. gads) NOLIKUMS
skatīt šeit ...