Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

PAR SVARU KATEGORIJU IZMAIŅĀM  BRĪVAJĀ CĪŅĀ
skatīt šeit.../Word fails /

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
54. SPORTA SPĒLES (2017. gads) NOLIKUMS

skatīt šeit ... /PDF fails  /

__________________________________________________________

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
53. SPORTA SPĒLES (2016. gads) NOLIKUMS
skatīt šeit ... /PDF fails  /

__________________________________________________________

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU - SENIORU
52. SPORTA SPĒLES (2015. gads) NOLIKUMS
skatīt šeit ...