Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Precizējums Galda tenisa sacensības
07.06.2018


Precizējums
Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības 55. sporta spēles, ar pasaules latviešu piedalīšanos nolikumam

Galda tenisa sacensības
Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības 55. sporta spēļu, ar pasaules latviešu piedalīšanos ietvaros

1. Norises vieta un laiks 
Sacensības notiek 2018.gada 21. jūnijā, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.
Sacensību sākums plkst. 11.00,
Dalībnieku reģistrēšanās 2018.gada 21. jūnijā no plkst. 10:00 – 10:55.

2. Izcīņas kārtība un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem.
Visas grupas ( dāmas un kungi) spēlē vienlaicīgi. 
Spēles notiek uz 22 (divdesmit diviem) galdiem.
Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.
Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas. 
      Atpakaļ