Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

PAR LSVS 55. SPORTA SPĒĻU LOŽU ŠAUŠANAS SACENSĪBĀM
05.06.2018


God. veterāni!  
     Tehnisko problēmu dēļ  LSVS 55.Sporta spēļu programmā iekļautās sacensības ložu šaušanā 2018.gada 22.jūnija ir pārceltas no Dobeles uz Tukuma Sporta skolas šautuvi.

1. Tukumā ir divas šautuves:
1.1. 10 m šautuve ar 19 šaušanas vietām, kurā notiks sacensības vingrinājumos PŠ-20 (pneimatiskā šautene, seši piešaudes šāvieni un 20 ieskaites šāvieni, laiks – 45 minūtes) un PP-20 (pneimatiskā pistole, pieci piešaudes šāvieni un 20 ieskaites šāvieni, laiks 45 minūtēs);
1.2.  25/50 m šautuve. No rīta notiks vingrinājuma MŠ-30 izpilde uz 10 šaušanas vietām (mazkalibra šautene, piešaude neierobežotā skaitā, 30 ieskaites šāvieni, laiks vingrinājumam – 45 minūtes) , vēlāk –vingrinājuma MP-30 izpilde uz  15 šaušanas vietām (mazkalibra pistole, piecu šāvienu piešaudes sērija, sešas piecu šāvienu ieskaites sērijas, laiks vienai sērijai – 5 minūtes). 

2. Maiņas tiks plānotas ik pēc stundas ar sacensību sākumu plkst. 10:00. Pie liela dalībnieku skaita pirmie šāvieni atskanēs jau plkst. 9:00, tāpēc komandām, kuras nevarēs ierasties līdz šim laikam, būtu jāpaziņo par to savā pieteikumā.  

3. Latvijas sporta veterānu – senioru savienības mājas lapā www.lsvs.lv visiem dalībniekiem līdz 2018.gada 15.jūnijam obligāti jāaizpilda dalībnieku reģistrācijas anketas (“Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām šeit”, tālāk jāatrod sporta veids šaušana”).  Iepriekšējā informācija par komandas piedalīšanos sacensībās, norādot komandas nosaukumu, dalībnieku skaitu katrā vingrinājumā un kontaktpersonas koordinātes, tiek gaidīta arī līdz 2018.gada 12.jūnija plkst. 12:00 uz e-pastu borissf@inbox.ru vai pa tel. 29583963 (Boriss Zavadskis). Šī informācija tiks izmantota sacensību kalendāra veidošanai.

4.  Vārdiskos pieteikumus, noradot arī vingrinājumus, kuros šāvēji piedalīsies, varēs nosūtīt uz e-pastu borissf@inbox.ru  līdz 2018.gada 18.jūnija plkst. 12:00. Vārdiskajā pieteikumā var norādīt arī papildus informāciju par Jūsu komandas problēmām (piem., daži šāvēji izmanto vienu ieroci, u.tml.). Vadoties no šīs informācijas, tiks sagatavoti un nopublicēti izlozes (maiņu) saraksti.

5. Sacensību dienā jānodod galvenajam sekretāram vārdiskie pieteikumi ar precizējumiem, kā arī ar dalībnieku parakstiem par drošības tehniku. Komandu un individuālo dalībnieku pieteikumu veidlapas arī ir mājas lapa www.lsvs.lv.

6. Maiņu saraksti tiks publicēti Latvijas šaušanas federācijas mājas lapā www.saufed.lv 2018.gada 19.jūnijā.

7. Individuāli startējošos dalībniekus, kā arī tos, kuri nokavēja pieteikumu iesniegšanas laikus, pieņemsim tikai uz brīvajām vietām.

8. Lai pārliecinātos, ka Jūsu pieteikums ir saņemts, ieteicams sazināties ar galveno tiesnesi pa norādīto telefonu. 

9. Pārējā informācija par sacensībām ir atrodama 55.Sporta spēļu nolikumā www.lsvs.lv.

Ar cieņu,
Sacensību galvenais tiesnesis, Starptautiskās kategorijas tiesnesis B.Zavadskis 
      Atpakaļ