Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

85912

Nolikums makšķerēšanā
11.05.2018


Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.

Noskaidrot labākos Latvijas Sporta veterānus makšķerēšanā ar fīderi vai pludiņmakšķeri, Latvijas simtgades LSVS 55.Sporta spēļu ietvaros.

Laiks un vieta.

Sacensības notiek vienā kārtā 21.jūnijā 2018.gadā.

Sacensības norisināsies Lielupē Jelgavas promenādē, starp dzelzceļa un šosejas tiltu, upes labajā krastā.

Organizators, atbildīgais: Krišjānis Lisovskis (vecākais tiesnesis), tel. 20084538, e-pasts: info@okcope.lv

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki:

Sievietes no 30 gadu vecuma un vīrieši no 35 gadu vecuma.

Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi jānosūta reģistrējoties centralizēti www.lsvs.lv līdz 15.jūnijam plkst.20.00

Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.

Dalībnieku REĢISTRĀCIJA notiks iepriekšējās dienas vakarā, 20. Jūnijā Lielupes krastā no pl. 18.30-19.30 un sacensību dienā līdz pl. 5.20 no rīta.

Dalības maksa EUR 15,- par katru dalībnieku ar pārskaitījumu

AS Swedbank HABALV22 LSVS

Norēķinu konts LV85 HABA 000140J047086

Rēķins jāpiesaka LSVS grāmatvedei Ernai Griķei tel.26411539

Pēc dalības maksas nomaksāšanas katrs dalībnieks saņems Simtgades sporta spēļu dalībnieka paketi.

Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.

Makšķerēšanas ilgums ir 5 stundas, sagatavošanās ilgums ir 30 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu vai pludiņmakšķeri, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu. 

  • Makšķerēt atļauts ar visa veida fīderu un pludiņmakškeru sistēmām. 

  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemetiens, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.

  • Jābūt līdzi jebkādam zivju uzglabājamajam tīkliņam un vēlams uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt  2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma drīkst būt arī vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa.

Iebarošana atļauta izmantojot barotavas, metot barību ar roku un šaujot ar kaķeni.

   • Sacensības nedrīkst uzsākt līdz nav atskanējis starta signāls.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma.  

   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi. 

   • Pēc finiša signāla, aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, vairāku kātu vienlaicīga lietošana ) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Treniņš un dalībnieku reģistrācija: ( 2018. gada 20. Jūnijs)

No pl. 19.00-21.00 (treniņš)

No pl. 18.30-19.30 (reģistrācija un sektoru izloze)

Sacensību norises grafiks: (2018. gada 21. Jūnijs)

4.30 – 5.00 – ierašanās sacensību vietā

5.00 – 5.20 –  sacensību atklāšana

5.20 – 5.50 – sagatavošanās un iekārtošanās sektoros

5.50 –  pirmais signāls -  iebarošanas sākums

6.00 – otrais signāls – makšķerēšanas sākums

10.55 –   trešais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes

11.00 – ceturtais signāls – makšķerēšanas beigas

11.05-12.00 –  zivju svēršana, rezultātu apkopošana

12.00 – uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma svara.

Sacensības norināsies vienā zonā, kura tiek sadalīta, attiecīgi sportistu skaitam, sektoros.

Apbalvošana.

 Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu saņem LSVS 55.Sporta spēļu medaļas un diplomus, kā arī atbalstītāju pārsteiguma balvas.

 

Nolikumu Word formātā skatīt šeit... 
      Atpakaļ