Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

85958

Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības 55. sporta spēles. AKADĒMISKĀ AIRĒŠANA. NOLIKUMS
14.05.2018


AKADĒMISKĀ AIRĒŠANA

NOLIKUMS

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Uzturēt pasaules latviešu savstarpējo saikni ar tautiešiem dzimtenē, paplašināt iedzīvotāju kontaktus ar iemīļoto sporta veidu, izmantojot to kā vienu no virzītājspēkiem tautas sporta tālākai izaugsmei un attīstībai Latvijā un pasaules latviešos.

1.2. Nodrošināt iespēju sporta veterāniem un ārpus valsts dzīvojošiem tautiešiem, kā arī Igaunijas, Lietuvas sporta veterāniem pārbaudīt spēkus sporta veterānu augstākā līmeņa sacensībās un sekmēt iekļaušanos starptautiskajā sporta veterānu kustībā.

2. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA

2.1. Sacensības notiek 2018. gada 21. jūnijā, Jelgavā, Sporta kluba “KC” airēšanas bāzē, Pasta sala 3. Sacensību sākums plkst. 12:00.

2.2. Distances garums 500 m.

3. SACENSĪBU VADĪBA

3.1. Sacensības organizē Airētāju kluba “Rīgas Airētāju klubs” atbildīgā persona – Artis Kamols tālr. 29908231.

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Ieva Lapsa.

4. SACENSĪBU NORISE

4.1. Sacensībās tiek pielaisti tie sportisti, kuri ir apstiprināti ar sacensību mandātu komisijas un grāmatvedes parakstu uz pieteikuma, kas ir nodots sporta veida galvenajam tiesnesim.

4.2. Sacensībās piedalās vīrieši un sievietes no 27 gadiem un dalās sekojošās vecuma grupās: 

4.2.1. komandas vidējais vecums no 27 līdz 49 gadi;

4.2.2. komandas vidējais vecums no 50 + gadi;

4.2.3. MIX komandas sastāv no 50% sieviešu pārstāvēm un 50% - vīriešu pārstāvjiem.

4.3. Sacensības notiek laivu klasē 2x (pārairu divnieki) un 4+ (stūrmaņa četrinieki), ņemot vērā, ka:

4.3.1. Vīriešu un sieviešu komandas piesakās pilnā komandā;

4.3.2. MIX komandām dalībnieks piesakās individuāli norādot vēlamo pozīciju un laivu klasei. Komandas tiks izlozētas pēc vidējiem vecumiem un, nosakot rezultātus tiks piemērots koeficients (4.5.2. punkts).

4.3.3. Komandas sastāva maiņas gadījumā, dalībnieki var veikt komandas dalībnieka maiņu, ja komandas vidējais vecums izmainās ne vairāk kā viens gads (jaunāks) un nemainās noteiktā vecuma grupa.

4.4. Iesniegumi inventāra nomai iesūtāmi līdz 2018. gada 10. jūnijam uz e-pastu: rowing.lat100@inbox.lv.

4.5. Rezultātu noteikšana:

4.5.1. vīriešu un sieviešu komandu rezultāti tiek noteikti pēc brauciena labākā laika konkrētā vecuma grupā un laivu klasē;

4.5.2. MIX komandu rezultātiem tiek piemērots koeficientu 0,5 sek./ gads.

4.6. Sacensību norises laikā uz ūdens ievērojama sacensību kustības shēma.

5. PIETEIKUMI SACENSĪBĀM, IZLOZE un REZULTĀTI

5.1. Pieteikumi sacensībām jāiesniedz līdz 2018. gada 10. jūnija plkst. 23:59, sūtot uz e-pastu rowing.lat100@inbox.lv. (Pielikums Nr.1)

5.2. Izloze publicējama Latvijas Airēšanas federācijas (turpmāk tekstā - LAF) mājaslapā www.rowing.lv līdz 2018. gada 20. jūnijam.

5.3. Sacensību rezultāti publicējami LAF mājaslapā www.rowing.lv līdz 2018. gada 22. jūnija plkst. 23:59.

6. APBALVOŠANA

6.1. Apbalvošana notiek saskaņā ar Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības 55.sporta spēļu, ar pasaules latviešu piedalīšanos Nolikumu.

6.2. Apbalvošana - 2018. gada 21. jūnijā Jelgavā, Pasta salā 3 finiša zonā.

 

Apstiprināts LSVS valdes sēdē 2018.g. 9. maijā.

LSVS prezidents   D.Znatnajs 

Sacensību nolikumu un sacensību kustību shēmu Word formātā skatīt šeit ...

Sacensību pieteikuma formu skatīt šeit... 
      Atpakaļ