Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Mūsu rekvizīti:
LATVIJAS SPORTA VETERĀNU - SENIORU SAVIENĪBA
Tomsona iela 24 - 44, Rīga, LV - 1013
Nod. maks. reģ. Nr. 50008025521
SWEDBANK, kods HABALV22
Konts LV85HABA000140J047086


 

LATVIJAS SPORTA VETERĀNU - SENIORU SAVIENĪBAS
VALDES SASTĀVS 2015.-2016.GADAM

Valdes Locekļu kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts, adrese)
skatāma šeit ... /Word fails/