Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

SACENSĪBAS v/a divcīņā ‘’KOPĀ MĒS VARAM’’
03.06.2014


Lai īstenotu KĀRĻA ULMAŅA  akmenī iecirstos vārdus ‘’MĒS  BIJĀM,  MĒS ESAM,  MĒS  BŪSIM’’  LSVS,  51. Pašvaldību sporta spēļu ietvaros, rīko sacensības  vieglatlētikas  divcīņā  ar bērnu un vecāku  piedalīšanos.

Sacensības  ir individuālas. Piedalās bērni no 5 līdz 10 gadu vecumam, kopā  ar saviem vecākiem, vai vecvecākiem.

Sacensību laiks un vieta: 2014. g. 28. – 29. 06.  Jelgavā, Zemgales SC stadionā.

Programma:

1. diena. 100 m skrējiens, kur pirmos 50 m skrien bērns / bez starta paliktņiem/, bet beidzamos 50 m veic pieaugušais. Rezultātu/vietu/ nosaka finišā.

2.diena. Tāllēkšana, kur 3 lēcienus izpilda bērns un 3 lēcienus – pieaugušais. Izmēra visus lēcienus.

Uzvarētāju noteikšana:  100 m distancē uzrādītais rezultāts, vieta + bērna un pieaugušā labākā rezultāta summa, vieta tāllēkšanā. Vienāda rezultāta gadījumā, vērtē nākošo  rezultātu tāllēkšanā.
Dalībnieku 8  nominācijas:
1. – meita + māte;   2.- meita +tēvs;  3.- dēls + māte;   4. – dēls + tēvs;
5. –mazmeita +vecmamma;  6. – mazmeita + vectēvs;  7. –mazdēls + vecmamma;
8. – mazdēls + vectēvs.
Apbalvo :  1. – 3.  Vietu izcīnījušo  ‘’duetu’’ katrā nominācijā apbalvo ar medaļu un diplomu.  4. – 8.  Vietu izcīnījušo ‘’duetu’’ -  ar diplomu.

Papildus bērniem : 1. Sac. dienā tiks organizētas tikšanās un intervijas ar  Eiropas un pasaules veterānu sacensību uzvarētājiem. 2. Sacensību   dienā – iespēja apskatīt  Jelgavas pili, Latvijas pirmā Prezidenta  J.Čakstes pieminekli un gida vai vecāku pavadībā uzkāpt  Jelgavas  sv. Trīsvienības  baznīcas tornī.

Bērniem par piedalīšanos sacensībās nav jāmaksā.

Ja pieaugušais nepiedalās LSVS  51. SS sacensībās, tad jāmaksā tikpat cik sporta spēļu dalībniekam.

Lai precizētu šo sacensību programmu pieteikto bērnu vecākiem /vecvecākiem/ jāpaziņo  sava piedalīšanās sporta spēļu programmā, sūtot  uz  e- pastu:    julians73@inbox.lv

Sacensību PROGRAMMA /PDF fails/ 

Sacensību g. tiesnesis  Juliāns  Garančs
      Atpakaļ