Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

VALDES SĒDE 2018. gada 10. janvārī plkst. 11.00 Tomsona ielā 24
10.01.2018


DARBA KĀRTĪBĀ

1) LSVS 55. sporta spēļu darba grupu, atbildīgo un darba uzdevumu apstiprināšana 
                     R.Jumiķe, D.Znatnajs
                       
2) Pat 100-gades sporta spēļu senioru dienu pašvaldībās un pašvaldību senioru vēstures grāmatu 
                        I,Brinkmane,

3) Par 55. sporta spēļu dizaina un reklāmas programmu 
                     Monta Kvjatkovska, D.Znatnajs

4) Par 55. sporta spēļu atklāšanu ar slēpošanas sacensībām Madonā 
                M. Kalve, R.Jumiķe,

5) Par IZM vēstuli “Par pasākumiem cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām” 
                                D.Znatnajs

6) Dažādi   - par J.Plotnieka vēstuli par peldēšanas nolikumu;
                 - par 2018. gada sacensību kalendāru apstiprināšanu ;
                 - par V.Lāča programmu 2018.
                 
LSVS prezidents Daumants Znatnajs 


      Atpakaļ