Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

VALDES SĒDE 2017. gada 30. augustā plkst. 11.00 Tomsona ielā 24
30.08.2017


DARBA KĀRTĪBĀ

1) Par LSVS 54. sporta spēļu  rezultātu apstiprināšanu Valkas posmā
I.Klementjevs, I.Brinkmane R.Jumiķe,  M.Vilcāne

2) Par Latvijas valsts 100-gades spēļu sacensību kalendāra apstiprināšanu 2018. gadam un nolikuma projektu
Z.Poča, D.Cīrule, I.Ūbele, A.Vītols,

3) Par Latvijas Valsts 100-gades sporta spēļu rīcības komiteju un darba grupām
I.Klemenjevs,  R.Jumiķe, G.Apīnis,  D.Znatnajs

4) Par aicinājumu pasaules tautiešiem uz Latvijas  Valsts 100-gades  sporta spēlēm
R.Jumiķe, L. Kreicere, A.Brūne, G.Apīnis

5) Par izdevumu tāmi 100 – gades spēlēm 2017. gadā.
D.Znatnajs, E.Griķe

6) Par “Likteņdārza” izbraukumu un gatavību 2018. gadam
A.Brūne, I.Brinkmane

7) Dažādi
- par naudas balvām;
- par IZM finansēto pasākumu noformēšanu;
- par gada noslēguma konferenci un salidojumu;
- par Rīgas sporta nakti;
- par izbraukuma valdes sēdi uz Rēzekni.


LSVS prezidents Daumants Znatnajs
      Atpakaļ