Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

VALDES SĒDE 2016. gada 14. decembrī plkst. 11.00 Tomsona ielā 24
12.12.2016


DARBA KĀRTĪBĀ

1) Par LSVS 26. atskaišu-vēlēšanu konferences un  20. salidojuma rezultātiem un pieņemtajiem dokumentiem
R.Jumiķe, I.Klementjevs, M.Vilcāne, valdes locekļi

2)  Par pienākumu sadali LSVS valdē un darba plānu
R.Jumiķe, I.Klementjevs, I.Brinkmane, M.Vilcāne

3) Par valdes darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem  
R.Jumiķe, E.Griķe   

4) Par LSVS 55. sporta spēlēm un IZM attieksmi
D.Znatnajs, valdes locekļu diskusija

5) Dažādi  
         - par LPF vēstuli par veterānu kustības pilnveidošanu;
         - par jaunām sadaļām LSVS mājas lapā;
         - par LSVS 54. sporta spēļu diplomu, medaļu
         - par neuzvarēto paaudžu II kongresu (?)   
                           

 

LSVS prezidents Daumants Znatnajs
      Atpakaļ