Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

VALDES SĒDE - DARBA KĀRTĪBĀ
09.10.2017


VALDES SĒDE

2017. gada 11. oktobrī plkst. 11.00

Tomsona ielā 24

DARBA KĀRTĪBĀ

 

1) Par LSVS pašvaldību 55. sporta spēļu 2018. gadā nolikuma izskatīšanu un pieņemšanu par pamatu  

Valdes locekļi, D.Znatnajs

 

2) Par Latvijas Valsts 100-gades sporta spēļu darba grupās paveikto un turpmākajiem uzdevumiem: 

R. Jumiķe - sekretariātā un apbalvošanas grupā;

L.Kreicere – ārzemju tautiešu uzņemšanā;

I.Brinkmane – programmām pašvaldībām;

D.Znatnajs - finansu nodrošināšanā;

Z.Poča - Jelgavā;

D.Cīrule - Ķekavā;

I.Ūbele - Bauskā.

 

3) Par 100-gades liecinieka statusu (diskusija)  

 

4)Dažādi -

- par V.Lāča komandējumu uz Berlīnes maratonu (L.Kreicere);

- par LSVS 54. sporta spēļu komandu kopvērtējuma

apstiprināšanu

LSVS prezidents Daumants Znatnajs
      Atpakaļ