Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

109141

Sporto visa ģimene NOLIKUMS
28.11.2019


 

 SPORTO VISA ĢIMENE

   2019.gada 15.decembris

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi: 

     1. Popularizēt un sekmēt visu paaudžu interesi par aktīvu atpūtu un sportu;

  2. Veicināt sabiedrības interesi par veselīgu dzīvesveidu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un savas valsts patriotisma audzināšanu;

    3. Iedvesmot un informēt iedzīvotājus pievērsties fiziski aktīvam dzīvesveidam;

  4. Dot iespēju apliecināt sevi sporta aktivitātēs, veicinot saliedēšanu un atbalstu, radot pozitīvu un saliedētu atmosfēru.

Laiks un vieta:

2019.gada 15.decembris, Rīgas Nacionālā sporta manēža.

Reģistrēšanās no pl.11:00 līdz 11:45.

Sacensību sākums pl.12:00.

Aktivitātes līdz pl.15:00.

Galda spēles: šahs, dambrete, novuss, atkarībā no dalībnieku skaita līdz pl.16:30.

Organizatori:

Sacensības organizē un par to rīkošanu atbild Latvijas sporta Veterānu-Senioru Savienība (LSVS). Galvenais sacensību tiesnesis Laine Kreicere (T.:26410552).

Vecākais tiesnesis novusā – Antons Armuška (T.:28212369); vecākais tiesnesis dambretē un šahā – Jānis Lelis (T.:29556340).

Par protestu, konfliktsituāciju risināšanu atbild attiecīgā sporta veida tiesnesis. Ja konfliktsituāciju nevar atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

Dalībnieki:

Pasākumā piedalās ikviens Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma - bērns, pieaugušais vai seniors. 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, drošību un ar parakstu to apliecina pieteikumā.  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Apbalvošana:

Apbalvoti tiek visi dalībnieki ar piemiņas medaļām.

Pieteikumi:

Reģistrēšanās aktivitātēm un disciplīnām: novuss, dambrete, šahs uz vietas 15.decembrī no pl.11:00 līdz 11:45.

Dalība – bez maksas.

Finansējums:

Pasākumu organizēšanas pamatizdevumus sedz Latvijas sporta Veterānu-Senioru Savienība.  

Informācijai:

Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā. Plašāka informācija: e-pasts: info@lsvs.lv , tel. nr.: 26410552.

Organizators nodrošina dežūrējošo medicīnisko personālu.

Sacensību disciplīnas:

1. Novuss.

2. Dambrete.

3. Šahs.

Sacensību aktivitātes    (iespējamas izmaiņas):

1.Atmiņu spēle (piedalās visa komanda) – uz laukuma ir noliktas vairākas lapas (apgrieztas otrādi) uz kurām ir attēloti priekšmeti. Komandai pēc iespējas ātrāk ir jāatver vienādie attēli.

2.Krāsu šķirošana (piedalās visa komanda) – komandai ir jānogādā dažādu krāsu bumbiņas noteiktos “sektoros”.

3.Jautrības stafete (piedalās visa komanda) – Komanda veic vairākus posmus uz laiku. Uzvar komanda, kas stafeti veic visātrāk. 

1.Diskgolfs–  dalībnieks izpilda 6 metienus pa mērķi no dažādiem ieskaites laukumiem.

2.Sarežģītais florbols – ar speciālām brillēm komandas dalībniekiem ir jāveic distance, dodot piespēles.

3.Trāpi glāzē – dalībniekam ir 15 bumbiņas, kuras ir jātrāpa mērķī ar atsitienu.

4.Mazā stafetīte – individuāla stafete ar jautrības elementiem.

5.Basketbola metieni – katram dalībniekam ir jāuzpilda 10 metieni no dažādiem ieskaites laukumiem.

6.Futbola sitieni – dalībniekam ir doti 10 sitieni.

7.Šautriņas – dalībniekam ir doti 9 metieni.

8.Ping-pong deja – dalībniekam ir pēc iespējas ātrāk ir jāizkrata bumbiņas no kastītes.

9.Pupiņu šķirošana – vienā traukā atrodas divu veidu pupiņas, kuras ir jāsašķiro (uz laiku).

10.Orientēšanās spēle LATVIJA.

 

Individuālās sacensības (komandas labākais rezultāts tiek iekļauts komandu kopvērtējumā).

 

 

 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Sporta Veterānu – Senioru Savienība, reģistrācijas Nr.50008025521, Juridiskā adrese: Matīsa iela 43, dz.7, Rīga, LV-1009, tālrunis +371 26554425, elektroniskā pasta adrese info@lsvs.lv 

Sporto visa ģimene nolikums Word formātā skatīt šeit..

Sporto visa ģimene afiša bērnu dārziem Pdf formātā skatīt šeit... 

 

 

 
      Atpakaļ