Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Pateicība par atbalstu un sadarbību
19.11.2013


Sakarā ar to, ka ir beigusies kārtējā, nu jau 35. Rīgas Sporta veterānu kluba darbības sezona, gribu visu kluba biedru vārdā oficiāli pateikt lielu paldies visiem kluba  atbalstītājiem, kuri sniedza ne tikai finansiālu, bet arī morālu atbalstu.

Paldies gribu teikt Borisa un Ināras Teterevu fondam, Kopienu Iniciatīvu fondam un Rīgas domes Labklājības departamentam, kuru vadītāju un darbinieku  iejūtība, atbildības sajūta, izpratne un vienkārša cilvēcība, ļauj Rīgas Sporta veterānu kluba biedriem nepārtraukt nodarboties ar sev iemiļotām sportiskām nodarbēm (un ne tikai ) , kuras ļauj nedomāt par ikdienišķām negācijām un uzturēt sevi un savus tuvākos labā noskaņojumā  nesagadājot tiem papildus rūpes.

Pateicoties finansiālajam atbalstam 19.oktobrī svinot kluba 35 gadu jubileju, bija iespēja sveikt labākos sportistus un aktīvistus ar jubilejas piemiņas balvām.

Ikdienā uzturot sevi labā formā šiem cilvēkiem ir iespēja arī piedalīties dažāda ranga sacensībās, kurās ir iespēja satikt savus domu biedrus, sacensību partnerus, sasniegt savam veselības un fiziskajam stāvoklim atbilstošus rezultātus. Tas ļauj noturēt sevi labā omā, saņemt pozitīvu dzīves uztveres lādiņu, kas nav mazsvarīgi, lai uzturētu sevi pie labas veselības, bez medikamentu lietošanas un ārstu palīdzības, jo tā mūsu kluba biedru rocībai reizēm nav pa kabatai.

Paldies jāsaka arī Latvijas Sporta Veterānu-Senioru savienībai un tā ilgadējam vadītājam Daumantam Znatnaja kungam, par sporta pasākumu organizēšanu, kuros kluba biedri ar īpašu atbildības sajūtu piedalās un apliecina savu varēšanu.

Paldies gribu pateikt Latvijas Sporta muzeja kolektīvam par iespēju organizēt katra mēneša pēdējā ceturtdienā kluba jubilāru godināšanu un organizēt arī citus pasākumus.

Tāpēc visu kluba biedru vārda vēlreiz saku paldies par mūsu iespēju uzturēt mundru noskaņojumu, labu stāju un pārliecību par sevi ( ar kuru varētu pamācīt vienu otru daudz jaunāku cilvēku), un vissvarīgāko - labu veselību.

Rīgas Sporta Veterānu kluba
valdes priekšsēdētājs
Guntars Andersons




      Atpakaļ