Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

PAR NAUDAS BALVĀM SPORTA VETERĀNIEM, SENIORIEM
19.09.2013


2013. gada 19. septembrī Nr 32

Ministru prezidentam, LNSP priešsēdētājam
A.god.  V.Dombrovska k-gam;
Izglītības un Zinātnes ministram A.god. VJ.Dombrovska k-gam

Latvijas sporta veterāni, seniori ļoti veiksmīgi nostartēja 8. Pasaules senioru spēlēs (World Masters Games) Turīnā, Itālijā š.g. augustā, kur 19 tūkstošu dalībnieku no 107 pasaules valstīm konkurencē izcīnīja 279 medaļas (30 zelta, 88 sudraba, 60 bronzas) godam pārstāvot Latviju.

Laikraksta „Neatkarīgā” žurnālista Imanta Vīksnes rakstā „Senioru zelts ir Latvijas lepnums” 17.09.2013. minēta intervija ar Izglītības un zinātnes ministra padomnieci Unu Ahunu –Ozolu, kura skaidro, ka balvas piešķir par sasniegumiem sporta sacensībās pieaugušiem un ierobežo vienīgi sportistu minimālo, bet ne maksimālo vecumu. Tātad veterānu savienībai būtu pamats prasīt naudas balvas sportistiem – tikai jāsaraksta anketas. Tā vismaz apgalvo ministrija.

Šis paziņojums radījis lielu satraukumu sporta veterānu sabiedrībā un tiek formētas anketas. Jautājumu aktualizējuši arī vairāki citi preses izdevumi un sola tam rūpīgi sekot.

Tomēr Ministru kabineta noteikumos Nr 26 ir teikts, ka naudas balvas var saņemt sekojošās sacensībās:
P.3.1.olimpiskās spēles, pasaules spēles (World Games), paralimpiskās spēles, nedzirdīgo spēles (Deaflympics) un pasaules jaunatnes olimpiskās spēles.
18.09.2012. ar MK noteikumiem Nr 640 šis saraksts papildināts ar p. 3.5. pasaules karavīru sporta spēles, policijas čempionāts un pasaules universiāde.
Sporta veterānu, senioru daudzu  tūkstošu sabiedrība nesaprot ar ko atšķiras sporta veterānu, senioru rezultāti  no augstāk minētiem, kuri pārstāv  nelielas sabiedrības  grupas un nav paredzama to izaugsme, bet sporta veterānu skaits strauji aug un ceram aptvert lielāko senioru skaitu tā sekmējot veselīgu sabiedrību Latvijā.  Lai to stimulētu,  lūdzam papildināt MK noteikumu p-tu 3.5. ar Pasaules meistaru spēlēm (World Masters Games) un pasaules, Eiropas senioru, veterānu čempionātiem. 
Līdz šim senioru, veterānu sportisti no valsts puses netika atbalstīti, bet galvenokārt izmantoja savus personīgos līdzekļus un daļēju atbalstu no pašvaldībām un sponsoriem, bet tie ir nepietiekoši un nesekmē veselīgas sabiedrības izaugsmi.

Lūdzam izskatīt priekšlikumu par vienreizēju naudas balvu piešķiršanu  Latvijas senioriem par Turīnas spēlēs izcīnītajām medaļām paredzot par 1. vietu 300 Ls, 2. vietu -200 Ls, 3. vietu 100 Ls, ko saņems vairāk kā 200 sportistu un   kam kopumā nepieciešami 62600  Ls, kas ir tikai neliela daļa no citu kategoriju sportistu bagātīgajām prēmijām. Tas būs apliecinājums ka arī veterānu sporta sabiedrība valdībā ir sadzirdēta.

Ja šo jautājum nevar pozitīvi  izlemt šajā LNSP sēdē, lūdzam uzdot Izglītības un  Zinātnes ministrijai jautājumu sagatavot uz  nākošo sēdi.

Cieņā
Latvijas sporta veterānu – senioru savienības prezidents:
D. Znatnajs
      Atpakaļ