Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

112029

Par LSVS sporta pasākumiem
13.05.2020


13.05.2020.

Sakarā ar infekcijas COVID – 19 izplatības draudu novēršanas pasākumiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.5. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam, tiek atceltas visas Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 57. sporta spēļu 2020. gadā plānotās sacensības.

Par nenotikušo sacensību organizēšanas laiku lems LSVS valde šī gada jūnijā. Atceltās sacensības varētu organizēt 2020. gada augustā, septembrī, ja to pieļaus spēkā esošie normatīvie akti.

LSVS prezidents

Ivans Klementjevs

 

Informācija Latvijas sporta veterānu-senioru savienības biedriem

 

IZRAKSTS

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 

4.5.3 atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

4.5.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus);

4.5.2. sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;

4.5.3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām;

4.5.4. personas ievēro savstarpēju divu metru distanci;

4.5.5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

4.5.6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, jaunākas par 7 gadiem;

4.5.7. lai nodrošinātu šā rīkojuma 4.5.3 apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi, tiek ievēroti sporta norises vietas pārvaldnieka un sporta treniņa (nodarbības) vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmas ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai;

4.5.8. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;

(MK 07.05.2020. rīkojuma Nr. 254 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.05.2020., sk. grozījuma 1. punkta ievaddaļu)   


      Atpakaļ