Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Par LSVS pašvaldību 57. sporta spēļu nolikuma izstrādāšanu un to organizēšanas 2020. gadā pamatnostādnēm
08.08.2019


1. Līdz 2019. gada 1. septembrim iesniegt priekšlikumus LSVS pašvaldību 57. sporta spēļu nolikuma projektam, piedāvāt sacensību norises vietas, laikus, pievienojot sacensību izdevumu tāmes, paredzot dalībnieku izvietošanas iespēju variantus.

2. Noteikt LSVS pašvaldību 57. sporta spēļu sarīkošanai šādas pamatnostādnes: 

2.1. Finālsacensību programmā iekļaut tos sporta veidus, kuru dalībnieki ar dalības maksu var nodrošināt sacensību sarīkošanu attiecīgajā sporta veidā (pašfinansēšanās princips) t.i. iekļauti komandu vērtējumā ar pietiekošu pašvaldību komandu veidu skaitu.

2.2. Vasaras sporta veidu finālsacensības (vieglatlētikā, volejbolā (jaunākā grupa), basketbolā (jaunākā grupa), pludmales volejbola, rokasbumbā, minifutbolā) sarīkot ………………........................................

2.3. Finālsacensības pārējos sporta veidos sarīkot pašvaldībās, kuras var nodrošināt vienlaicīgu vairāku sporta veidu sacensību norisi vienā dienā, izmantojot vietējās sporta bāzes, sporta organizatorus un piesaistot tiesnešus.

2.4. Spēles sākt ar sacensībām pašvaldībās, dzīves vietās, darba kolektīvos sevišķu uzmanību pievēršot vidējā un vecākā gājuma veterāniem (senioram).

2.5. LSVS pašvaldību 57. sporta spēļu nolikuma projektā saglabāt iepriekšējo gadu sporta spēļu nolikumu struktūru un galvenos nosacījumus.

2.6. Saglabāt iepriekšējo sporta spēļu finansēšanas nosacījumus, nosakot dalības maksu:

- sporta spēļu komandām:          100 EUR;

- individuāliem dalībniekiem:      15 EUR.

LSVS prezidents                                                I.Klementjevs

Protokolēja                                                       I.Zālīte

 

Dokumentu Word formātā skatīt šeit.. 
      Atpakaļ