Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

110297

Par LSVS Pašvaldību 57. sporta spēļu finālsacensībām vieglatlētikā telpās un svara bumbu celšanā 2020.gadā 29.februārī Rīgā
12.02.2020


Pieteikšanās LSVS 57.sporta spēļu finālsacensībām vieglatlētikā telpās (līdz 2019.gada 22.februārim plkst. 12:00):

Latvijas sportista reģistrācija: http://www.lvva.lv/vs20z/reg_lat_1.php

Registration for foreign athletes: http://www.lvva.lv/vs20z/reg_arz_1.php


Iegaumēt LSVS 57.sporta spēļu nolikuma IV.9. punktu -
vieglatlētikā dalībnieku vecumu nosaka pēc dzimšanas datuma. 

Pieteikumā jānorāda: Pārstāvētā pašvaldība, dalībnieka vārds, uzvārds, pilns dzimšanas datums, izvēlētās trīs disciplīnas (piesakoties 4.disciplīnai, pieteikšanās jānosūta uz e-pastu: janvaz@inbox.lv). Neskaidrību gadījumā zvanīt Jānim Važņevičam tālr.: 20399701.

-         Pieteikumu oriģinālu pieņemšana (ar dalībnieku vai ārstu parakstiem) RSM foajē 2.stāvā. Numuru izdošana pie galvenās sekretāres tribīņu augšdaļā.

-         Sacensību programmas projekts pielikumā.

-         Sacensību galvenais tiesnesis Māris Gailis, tālr.: 26127202.

-         Sacensību koordinators Jānis Karavaičiks, tālr.: 29220490.

Nosacījumi vieglatlētikā telpās:

1. Piedalīšanās sacensībās tikai ar dalībnieka starta numuru un savā vecuma grupā. Dalībnieka numuru pārbaude un reģistrēšanās disciplīnai starta vietā.

2. Vispirms startē vecāko grupu dalībnieki, izņemot 60m un lēkšanu disciplīnas.

3. Augstlēkšanā latiņas pacēlums pa 5cm. Sākuma augstums piesakāms iepriekš, sākot ar 0 vai 5. Bez pārlēkšanas.

4. Skriešanu disciplīnās, soļošanā pēc pirmā pārkāpuma – diskvalifikācija. Vecāko grupu dalībniekiem atļauts skriet arī bez starta blokiem.

5. Sniedzot nepareizu informāciju par dalībnieka vecuma grupu, lai labvēlīgāk iespaidotu komandu cīņu vai personīgo ieguvi, komanda vai dalībnieks tiks diskvalificēti.

6. Rezultāta apšaubīšanas gadījumā dalībniekiem vai pārstāvim protests jāiesniedz nekavējoties vecākajam tiesnesim, starterim vai galvenajam tiesnesim.

7. Individuāli startējošam Latvijas iedzīvotājam sacensību rezultāta (medaļas) izvērtējumā ir vienādas tiesības ar komandu cīņas sacensību dalībniekiem.

8. Sacensību dienā startējošo dalībnieku pārpieteikšana citai disciplīnai netiks pieņemta. Iespējama tikai atteikšana. Pieteikšanās sacensībām starta vietā tiks atteikta.

9. Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, ko katrs dalībnieks apstiprina ar savu parakstu pieteikumā.

 

Svarbumbu celšanā

          - Sacensībām jāreģistrējas, aizpildot pieteikuma formu un to sūtot uz e-pastu: inarsbelinskis@inbox.lv līdz 2020.gada 22. februārim plkst. 12.00.

          - Pieteikumu oriģinālu pieņemšana (ar dalībnieku vai ārstu parakstiem) līdz

 plkst. 10.40 sacensību norises vietā.

- Sacensību galvenais tiesnesis Viesturs Gargurnis, tālr.: 26893976.

- Sacensību koordinators Inārs Beļinskis, tālr.: 29496907

 

Nosacījumi svara bumbu celšanā

1. Sievietēm – raušana vienu reizi nomainot roku.

2. Vīriešiem – klasiskā divcīņa, divu svaru bumbu grūšana un raušana viena reizi nomainot roku.

3. Stafetē piedalās komanda piecu sportistu sastāvā. Katrs sportists ceļ 1 (vienu) minūti ar dažādām svaru bumbām atbilstoši vecuma kategorijām. Divu svaru bumbu grūšana.

4. Komandu vērtējumā sievietēm tiek ieskaitīti pieci labākie rezultāti.

5. Komandu vērtējumā vīriešiem tiek ieskaitīti desmit labākie rezultāti.

6. Komandu vērtējumi tiek veikti pēc punktu sistēmas.

justify'> justify;text-indent:36.0pt'>Dalības maksa par katru pieteikto dalībnieku – 15 EUR. justify;text-indent:36.0pt'>Dalības maksa līdz sacensību sākumam jāpārskaita LSVS: justify'>Swedbanka  HABALV22, konta Nr. LV85HABA000140J047086, reģ. Nr. 50008025521 justify'>vai jāmaksā vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu sacensību vietā (samaksātie rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai, tel.: 29487609) vai skaidrā naudā sacensību dienā. justify'> justify'>Veiksmīgus startus!

Ar cieņu,

LSVS prezidents    Ivans Klementjevs

justify'> 

Dokumentu PDF fornātā skatīt šeit...

Programma projekts skatīt šeit... 

 

Pielikums Nr.1

 

PIETEIKUMS

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU

57. SPORTA SPĒLĒM 2020. GADĀ

SPORTA VEIDĀ – 

 

Nr. p.k.

VĀRDS, UZVĀRDS

PERSONAS KODS (1.daļa)

VECUMA GRUPA

 DALĪBNIEKA PARAKSTS (par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību startam)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

   (pilsētas/novada/kluba komandas nosaukums)

 

Pilsētas/novada/kluba vadītājs:

 

Komandas pārstāvis:


      Atpakaļ