Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

104442

Par LSVS Pašvaldību 56. sporta spēļu finālsacensībām distanču slēpošanā
05.02.2019


Rīga,

2019.gada 23. janvārī  Nr.2

Pilsētu un novadu pašvaldībām

Sporta klubiem

Sporta veterānu padomēm

Sporta organizatoriem

 

Par LSVS Pašvaldību 56. sporta spēļu

finālsacensībām distanču slēpošanā

 

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 56. sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājas lapā internetā  www.lsvs.lv) finālsacensības distanču slēpošanā notiks 2019. gada 9.februārī Sporta un atpūtas bāzē  Smeceres sils Madonā.    

Vārdiskie pieteikumi pēc nolikumā minētās formas jāiesūta elektroniski uz epasta adresi nomis86@inbox.lv  vai jāpiesakās elektroniski interneta mājas lapā www.smeceressils.lv  līdz 2018.gada 4. februāra plkst.12.00. 

Grupu starta laiki un trases shēmas līdz 2018.gada 4. februārim tiks publicētas interneta mājas lapā   www.smeceressils.lv

Dalībnieki vecuma grupas mainīt nedrīkst. Sacensību dienā izmaiņas komandas sastāvā tiks atļautas tikai attiecīgās vecuma grupas ietvaros.

 

Sacensību programma 2019.gada 9.februārī

Sporta un atpūtas bāzē  Smeceres sils

Plkst.10.15-11.15  Pieteikumu oriģinālu pieņemšana (dalībnieku vai ārsta paraksti obligāti), numuru saņemšana;

Plkst.11.30             Komandu pārstāvju sanāksme    

Plkst.11.40             Atklāšanas parāde                         

Plkst.12.00             Sacensību sākums –intervāla starts brīvajā stilā 

                              (starta intervāls 30 sek.)

Grupu starta secība, distanču garumi, trases

Plkst.12.00     D  90+, 85+, 80+, 75+, 70+        1  km

                       D  65+, 60+, 55+, 50+, 45+        2  km

                       D 40+, 35|+, 30+                          5  km           

Plkst.12.30     K  90+, 85+, 80+, 75+, 70+        2 km

                       K 65+, 60+, 55+ , 50+, 45+        5 km

                       K 40+, 35+,                               10 km

Plkst.15.00 stafetes slēpojums                                                                                   

Plkst.16.00                  Apbalvošana

Sacensību galvenais tiesnesis –Gunārs Ikaunieks

Sacensību koordinators  - Māris Kalve

Lūdzam pievērst uzmanību šādiem noteikumiem:

  1. Vadoties no laika apstākļiem un organizatoru iespējām, arī uz vietas operatīvi var tikt mainīti distanču garumi.
  2. Sevišķi  nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā slēpošanas sacensības var tikt pārceltas uz vēlāku laiku (informācija – pēc lēmuma pieņemšanas).
  3. Sacensību norise un vecuma grupas tiek noteiktas saskaņā ar LSVS pašvaldību 56. sporta spēļu nolikumu.
  4. Sacensības notiek brīvajā stilā. Intervāla starta sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk slēpojošam dalībniekam pēc pirmā pieprasījuma.
  5. Stafetes slēpojumā 1. etapa startā pirmie 30 m ir jāveic, stumjoties bezsolī. Komandu stafetes starta numuri tiek piešķirti pēc 2018.gada stafetes rezultātiem.
  6. Ārpus sava starta laika dalībnieki var slēpot tikai pa marķētu iesildīšanās apli stadiona vidū. Dalībnieki, kas atrodas sacensību trasē ārpus sava starta laika var tikt diskvalificēti bez iepriekšēja brīdinājuma.
  7. Protesti tiek pieņemti rakstveidā  tikai no komandu oficiālajiem pārstāvjiem, ne vēlāk kā 15 min. pēc neoficiālo rezultātu publicēšanas. Protestus izskata sacensību žūrija 4 cilvēku sastāvā.
  8. Sacensību žūrija: LSVS prezidents Ivans Klementjevs (žūrijas pr-js), galvenais tiesnesis Gunārs Ikaunieks, koordinators Māris Kalve, ģenerālsekretāre Iraīda Zālīte.
  9. Par veselības stāvokli  atbildīgs pats dalībnieks, ko katrs dalībnieks apstiprina ar parakstu pieteikumā.

 

Dalības maksa 15 EUR par dalībnieku tiek veikta:  

-          ar pārskaitījumu Latvijas sporta veterānu – senioru savienībai, 

reģ.Nr. 50008025521, AS „Swedbank” HABALV22 LSVS, norēķinu konts LV85 HABA 000140J047086.  Rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai, tel.29487609;

-          skaidrā naudā - sacensību dienā, pieteikumu pieņemšanas laikā.

Saskaņā LSVS 01.12.2018. konferences lēmumu līdz sacensību sākumam jāsamaksā gada biedru maksa:

-          Rīgas pilsētai 170 EUR

-          republikas pakļautības pilsētām   100 EUR,

-          pārējām pašvaldībām, novadiem  60 EUR,

-          klubiem, sporta federācijām  45 EUR.

LSVS  prezidents                                                      I.Klementjevs

 

 

Dokumentu Word formātā skatīt šeit... 

 

 
      Atpakaļ