Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

87497

Par LSVS 56. SPORTA SPĒĻU SARĪKOŠANAS PRINCIPIEM
29.08.2018


            Latvijas sporta veterānu –senioru savienības valdes lēmums
                                                               2018.g. 8. augustā.
            Par LSVS 56. SPORTA SPĒĻU SARĪKOŠANAS PRINCIPIEM.
Lai turpinātu LSVS sporta spēļu sarīkošanu izmantojot daudzu gadu pieredzi,
LSVS valde nolemj:
1) Noteikt sekojošu pieeju LSVS 56. Sporta spēļu sarīkošanā: 
1.1) Finālsacensību programmā iekļaut sporta veidus, kuri var sevi finansiāļi nodrošināt (pašfinansēšanās) t.i. iekļauti komandu vērtējumā ar pietiekošu pašvaldību komandu veidu skaitu;
1.2) Vasaras sporta veidu finālsacensības (vieglatlētikā, volejbolā (jaun.gr.), basketbolā (jaun. gr.), rokasbumbā, minfutbolā) sarīkot 15.-16. jūnijā  Salaspilī ;
1.3) Pārējos sporta veidus sarīkot pašvaldībās kuras var nodrošināt finansiāli ekonomisku  vienlaicīgu vairāku sporta veidu sarīkošanu vienā dienā;
1.4) Plānojot sporta veidu finālsacensības pašvaldībās paredzēt finansiāli izdevīgu maksimālu vietējo sporta bāzu, organizatoru un tiesnešu piesaisti; 
1.5) Spēles sākt ar sacensībām pašvaldībās, dzīves vietās, darba kolektīvos sevišķu uzmanību pievēršot vidējā un vecākā gājuma veterāniem (pensionāriem);
1.6) Nolikuma projektu sagatavot izmantojot iepriekšējos gados izstrādāto struktūru un galvenos nocacījumus;
1.7) Saglabāt iepriekšējo spēļu finansēšanas nosacījumus – dalības maksu:
-Sporta spēļu komandām        - 100 eiro;
-Individuāli                            - 15 eiro.
  
                      LSVS  prezidents:               D.Znatnajs
      Atpakaļ