Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Par LSVS 2014.gada biedru maksu
19.12.2013


Par LSVS 2014.gada biedru maksu
Realizējot LSVS statūtu punktus 5.2.4. un 7.7.6., konference nolemj:

 1. Apstiprināt šādas LSVS juridisko biedru 2014.gada iemaksu summas:
  • Rīgas pilsētai 170,-EUR  (120,- Ls)
  • Republikas pakļautības pilsētām 100,-EUR (70,- Ls)
  • pārējām pilsētām, novadiem 57,-EUR   (40,- Ls)
  • klubiem 43,-EUR (30,-Ls)
  • sporta federācijām 43,-EUR (30,-Ls)
 2. Noteikt, ka bez apliecibas par biedru naudu, ko saņem, iemaksājot augšminēto gada juridisko biedru naudu, LSVS pasākumos piedalīties nevar.
 3. Juridisko biedru maksu iemaksāt LSVS kontā  Hansabankā konta numurs: LV85 HABA 000140J047086, reg. nr.50008025521 vai grāmatvedei E.Griķei tel. 26411539

LSVS prezidents D.Znatnajs
      Atpakaļ