Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

81686

Mūžībā aizgājis Francis Sjomkāns (13.10.1928.-15.10.2017.)
17.10.2017


Katram skrejceļam, 
Ko veicam savā dzīvē, 
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss, 
Paliek zeme, 
Draugi, mīlestība, 
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis. (J. Silazars)

Klusā oktobra vakarā uz mūžu no mums aizgājis izcils skolotājs, talantīgs treneris, teicamnieks izglītības darbā, aktīvs sportists mūža garumā, Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis (2003) Francis Sjomkāns.

Francis Sjomkāns dzimis 1928.gada13.oktobrī Rēzeknes rajona Nautrēnu pagastā „Jūzupos” septiņu bērnu ģimenē kā 4. bērns. Vecākiem bija saimniecība, 34 ha, no kuriem lielākā daļa bija mežs. Lauksaimniecības zeme14,5ha. Ganības purvainas, ar ciņiem. Mazajam Francim bija labs treniņa lauks sportiskajām gaitām. Govis ganot, jāskrien, jālec pāri grāvjiem, ciņiem. Mācības Francis uzsāka 1935.gadā četrgadīgajā Pilnieku skolā, sekoja Nautrēnu sešgadīgā pamatskola, tad mācību gads Rēzeknes ģimnāzijā. Kamēr Francis ar mājiniekiem nokopa saimniecības laukus, mācības Rēzeknes ģimnāzijā nokavētas. Māsa Franciska brāli iekārtoja Malnavas Lauksaimniecības vidusskolā. Tur Francis uzsāk mācības 2.kursā. Francis labi mācījās, aktīvi iesaistījās skolas sabiedriskajā dzīvē. Sporta sacensībās regulāri ieņēma pirmās vietas tāllēkšanā, augstlēkšanā, 100 metru skrējienā. Prieku un vēlēšanos vēl aktīvāk sportot sagādāja pirmā balva – uzdāvinātais treniņtērps. Labie panākumi vieglatlētikas jomā un māsas ieteikums palīdzēja F.Sjomkānu pēc lauksaimniecības skolas beigšanas izšķirties – studēt Latvijas Fiziskās kultūras institūtā. No 1952. gada pēc institūta beigšanas Francis Sjomkāns strādāja par fizkultūras skolotāju Krustpils 1.vidusskolā (pēc tam Jēkabpils 3. vidusskola) līdz 2001.gadam. Garajā darba mūžā Sjomkāns spējis izaudzināt vairākus Latvijas čempionus lodes grūšanā, skriešanā un citos sporta veidos. Aktīvi sportoja, peldēja, slēpoja, piedalījās sporta veterānu sacensībās un nekad nav atbraucis mājās bez zelta medaļām, valstī Francis bija viens no vecākajiem un rezultatīvākajiem sportistiem.Jautājot cilvēkiem par F. Sjomkānu, visi stāstījumi bija ļoti sirsnīgi, emocionāli, piesātināti ar siltām atmiņām un prieku par to, ka palaimējies strādāt, trenēties, atpūsties vai vienkārši būt kopā ar šo brīnišķīgo cilvēku, kurš daudziem deva ceļazīmi lielajā sportā. 
Vissavienības fizkultūras teicamniekam (no 1952.g.) F.Sjomkānam Latvijas Izglītības ministrija 1956. gadā piešķīra goda nosaukumu „Teicamnieks izglītības darbā”. Viņš ir apbalvots arī ar Jēkabpils rajona goda rakstu. No 2003. gada Francis Sjomkāns ir Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis. 2014. gadā pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā filma „Mēs – jēkabpilieši. Francis Sjomkāns”. 

 

Ar siltām un labām domām

 izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem

                              Franci Sjomkānu

                          mūžības ceļā pavadot.

 

Latvijas sportistu saime

Atvadīšanās sestdien, 21.oktobrī, plkst.13:00 no Lielvārdes Lāčplēša kapsētas kapličas.

 
      Atpakaļ