Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

LSVS VALDES SĒDE 2018.g. 12.septembrī plkst. 11.00 Tomsona ielā 24
10.09.2018


DARBA KĀRTĪBA

1. LSVS 55. sporta spēļu kopvērtējuma rezultātu tabulas apstiprināšana 
M. Vilcāne,  R.Jumiķe, Z.Poča, B.Kudrjavceva

2. Par100-gades sporta  izcilnieku galeriju pie Brīvības pieminekļa 29.09.
I.Klementjevs ,M.Kalve, J.Anmanis,

3. Par  senioru dienas pasākumiem Latvijā 
I.Brinkmane, G. Apinis  

4. Par LSVS  56.  sporta spēļu nolikuma projektu
I.  Klementjevs

5. Par aktivitāti “Es atbalstu sportu”
R.Jumiķe, valdes locekļi

6. Dažādi
   - par Latvijas sporta senioru  grāmatu  -I.Brinkmane;
   - par sporta izcilnieku grāmatas izmaksām- E.Griķe;
   - par sadarbību ar Norvēģiju – L. Kreicere;
   - par apbalvojumu L. Kalniņai. 

Valdes pr-js D.Znatnajs 
      Atpakaļ