Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

103402

LSVS Latvijas simtgades 2018.gada sezona noslēgusies!
03.12.2018


Šī gada 1.decembrī notika Latvijas sporta veterānu − senioru savienības XXVIII atskaišu − vēlēšanu konference. 
Tajā uz nākamajiem 2 gadiem tika ievēlēti LSVS valdes locekļi, valdes locekļu kandidāti, revīzijas komisijas locekļi. LSVS prezidenta (valdes priekšsēdētāja) amatā tika ievēlēts Ivans Klementjevs. Konferencē tika apbalvotas LSVS 55.sporta spēļu − 100gades spēļu uzvarētāju komandas, 2018.gada Pasaules, Eiropas veterānu čempionātu Latvijas sportisti medaļnieki, kā arī pilsētu, novadu sabiedriskie sporta aktīvisti, brīvprātīgie un organizatori. 

Konferencē tika pieņemts lēmums, kurā noteikti jaunievēlētās valdes uzdevumi 2019.gadam: LSVS pašvaldību 56.sporta spēļu organizēšana, LSVS 23.salidojuma un LSVS XXIX konferences organizēšana. Valdei tika uzdots pilnveidot darbu ar sporta federācijām, pilsētu, novadu pašvaldībām, aktivizēt sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju kustības “Sports visiem” nodrošināšanai. Ikkatrs konferences delegāts tika aicināts aktivizēt darbu ar sporta veterāniem savā pilsētā un novadā, lai pilnveidotu sporta veterānu kustību un sekmētu senioru aktīvu iesaistīšanos šajā kustībā.

 
      Atpakaļ