Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

LSVS konference un salidojums 2013.gada 30.novembrī
24.10.2013


Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) Valde informē, ka saskaņā ar Statūtiem un Valdes 2013.gada 10.oktobra lēmumu, 2013.gada 30.novembrī Rīgā, Latvijas Sporta muzeja telpās, Alksnāja ielā 9 notiks 23.gadskārtējā atskaišu konference par 2013.gada darba rezultātiem un uzdevumiem 2014.gadam. Sākums plkst.11.00, reģistrācija no plkst.10.30.

Saskaņā ar LSVS Statūtiem konferencē ar lēmējtiesībām piedalās pa 1 pārstāvim no pilsētu, novadu, sporta klubu veterānu organizācijām, sporta federācijām, kuri ir samaksājuši ikgadējo biedra naudu vai starta naudu 50. sporta spēlēs, LSVS Valdes locekļi, Valdes locekļu kandidāti, prezidents, viceprezidenti un revīzijas komisijas locekļi.

Vienlaicīgi informējam, ka 2013.gada 30.novembrī plkst.15.00 Lielajā Ģildē, Amatu ielā 6, Rīgā notiks Latvijas Sporta veterānu-senioru 50.jubilejas sporta spēlēm un rezultātiem Pasaules senioru sporta spēlēs Turīnā veltīts salidojums.

Programmā:

  1. LSVS 50.jubilejas sporta spēļu uzvarētāju komandu apbalvošana.
  2. 2013.gada Pasaules senioru sporta spēļu, pasaules, Eiropas veterānu čempionātu  medaļu izcīnījušo Latvijas sportistu apbalvošana.
  3. Pilsētu, novadu sabiedrisko brīvprātīgo aktīvistu, organizatoru apbalvošana.
  4. Saviesīgā daļa.

Dalības maksa saviesīgai daļai  LVL 3.00 (telpu īre, mūzika). Pieteikties un veikt samaksu līdz 20.novembrim.

Maksu par dalību var:

  • pārskaitīt uz LSVS rēķinu
    LSVS, reģ.Nr.50008025521
    A/S Swedbank, HABALV22, konts LV85HABA000140J047086
  • samaksāt personīgi grāmatvedei Ernai Driķei (t.67919474, 26411539) vai ģenerālsekretārei Ritai (t.67362944, 29607251).

Piedāvājam saviesīgajai daļai pasūtīt atsevišķu klātu galdu, iepriekš laicīgi sazinoties ar kafejnīcas vadītāju Virēnu Liberti (t.29110782).

Lūdzam līdz 2013.gada 12.novembrim iesūtīt (e-pasta adrese d.znatnajs@apollo.lv, fakss 67378544, adrese - Tomsona iela 24-44, Rīga LV-1013) apbalvošanai informāciju par Pasaules, Eiropas veterānu čempionātu  medaļu ieguvējiem un Jūsu sabiedriskajiem aktīvistiem, organizatoriem, kuri sekmē sporta veterānu – senioru kustības attīstību. Tāpat lūdzam Jūsu priekšlikumus konkursam par 2013.gada Latvijas  labāko sporta veterānu - senioru.       Atpakaļ