Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

77237

LSVS 54. sporta spēļu peldēšanas sacensību dalībnieku zināšanai
21.03.2017


LSVS 54. sporta spēļu peldēšanas sacensību dalībnieku zināšanai.
Peldēšanas sacensības notiek Valmierā 25.03. Valmieras pilsētas Bērnu sporta skolas peldbaseinā Zvaigžņu ielā 4, Valmierā.
Pēc vairāku komandu lūguma sacensību sākums pārcelts uz plkst. 12.00.
Iepeldēšana no plkst. 11.00.
Parakstītu pieteikumu iesniegšana 25. martā no plkst. 10.00 līdz 11.50. peldbaseinā.
Galvenais tiesnesis Vladimirs Širjājevs, 26735980
Atbildīgais organizators Mikus Krišāns, tel. 29188645
Direktorāta vadītājs Daumants Znatnajs tel. 29111112      Atpakaļ