Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

72799

Līdzjūtība. Vladimirs Dribincevs 17.09.1940.- 10.09.2016.
13.09.2016


Vladimirs Dribincevs  17.09.1940.- 10.09.2016.

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Latvijas sportistu saimi pēkšņi  skārusi skarba vēsts - mūžībā aizgājis izcils cilvēks, dedzīgs sportists, neaizvietojams sporta aktīvists, gādīgs vīrs un brīnišķīgs tēvs. Vladimirs Dribincevs bija sporta meistars soļošanā. Ieguvis augstāko izglītību Ļeņingradas dzelzceļa transporta institūtā. Daugavpilī strādāja elektroinstrumentu rūpnīcā par nodaļas un ražošanas priekšnieku. Vadīja lielu darba kolektīvu un paralēli darbam nodarbojās ar aktīvo sportu. Vladimiram, kā sporta  entuziastam, sports bija ne tikai darbs, bet dzīvesveids, par ko liecina daudzkārtējie panākumi dažāda mēroga sacensībās-valsts un starptautiskās sacensībās. Ar viņa gādību Daugavpilī tika saglabāts skrējiens Daugavpils-Mežciems, kurš šogad notika piecdesmit pirmo reizi. Neskaitāmus gadus viņš vadīja Daugavpils veterānu saimi, veidoja komandas startam valsts un starptautiskās sacensībās, darbojās pensionāru valdē. Latgales vieglatlētikas čempionāts veterāniem ir viņa lolojums. Nesavtīgi rūpējās par sporta veterānu sasniegumu atzīšanu un materiālo atbalstu.

Mēs, Latvijas sportistu saime, atcerēsimies Vladimiru Dribincevu kā aizrautīgu sportistu, kompānijas dvēseli, dzīvespriecīgu, enerģisku un saticīgu sportistu.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, VLADIMIRU DRIBINCEVU pēdējā ceļā pavadot.

Latvijas sporta veterānu savienība,

Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija

      Atpakaļ