Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

80982

Latvijas valsts 100-gades sporta spēļu programma
31.10.2017


2018. gadā notiks Latvijas 100-gades sporta spēles, kurās aicināti piedalīties ne tikai Latvijas pašvaldību sportisti, bet arī tautieši no ārzemēm. Sacensības notiks pēc LSVS pašvaldību 55. sporta spēļu nolikuma, kurš pēc apstiprināšanas tuvākajā LSVS valdes sēdē tiks nodrukāts un izsūtīts visām pašvaldībām, kā arī publicēts LSVS interneta mājaslapā. Sacensības iekļautas "Latvijas valsts simtgades svinību Nacionālajā pasākumu plānā 2017-2021" un notiks pašvaldību sporta bāzēs divos posmos - pavasara posmā (laikā no 2018. gada februāra līdz maijam) un vasaras posmā (laikā no 2018. gada 21. līdz 24. jūnijam).

Pielikumā - LSVS 30.08.2017. valdes sēdē apstiprinātā Latvijas valsts 100-gades sporta spēļu finālsacensību programma.

Programmu skatīt šeit ... 
      Atpakaļ