Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBAS VALDES LĒMUMS 2016. gada 10. februārī
27.02.2016


Par Vispasaules latviešu sporta spēlēm un Latvijas pašvaldību sporta veterānu spēlēm veltītām Latvijas valsts 100-gadei.

Pēc Latvijas sporta veterānu – senioru savienības valdes ierosinājuma Latvijas pašvaldību sporta veterānu spēles 2016. – 2020. gados ietvertas Latvijas valsts 100-gades programmā un 2018. gadā tās paredzēts sarīkot kopā ar Vispasaules latviešu sporta spēlēm, kā galveno mērķi izvirzot veselīga dzīves veida popularizēšanu Latvijā un latviešu nācijas vienotību ar moto “Vienoti Latvijai”.

Lai realizētu augšminēto LSVS  valde nolemj:
1)    Izveidot rīcības komiteju no sekojošu organizāciju pārstāvjiem: LSVS, IZM, Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas  Sporta muzeja, Kokneses pašvaldības, Aizkraukles pašvaldības, Likteņdārza, ārzemju.

2)    Paredzēt, ka darba gaitā rīcības komiteja var tikt papildināta ar ieinteresētiem pārstāvjiem un tiek veidotas darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai.

3)    Ieteikt rīcības komitejai izstrādāt šī pasākuma nosacījumus ņemot vērā, ka:
3.1) spēļu finālsacensības notiek 2018. gada 25.-30. jūnijā;
3.2)finālsacensību atklāšana paredzēta 2018. gada 25. jūnijā “Likteņdārzā”;
3.3) spēļu finālsacensības 2018. gada 26.-30. jūnijā  atsevišķos sporta veidos aptverot ieinteresētas vecuma grupas tiek rīkotas pilsētu, novadu sporta bāzēs kopā ar attiecīgo pašvaldību kā plaši sporta un kultūras svētki;
3.4) spēļu sacensības ieteicams sarīkot ikvienā kolektīvā, sporta klubā, sporta bāzē visā republikas teritorijā pēc pašu izvēlētas fiziskās aktivitātes programmas un sev izdevīgā laikā, vairākkārt, bet  2018. gadā šo sacensību rīkotāji varēs saņemt speciālus Latvijas valsts 100-gadei un Pasaules latviešu spēlēm veltītus diplomus uzvarētāju apbalvošanai.

4. Rīcības komitejai sacensību nodrošināšanai  slēgt sadarbības līgumus ar pašvaldībām un citām saistītām organizācijām.

5. Rīcības komitejai sagatavot un izsūtīt ārzemju latviešu organizācijām informatīvo materiālu par piedalīšanos Latvijas valsts  100-gades sporta spēlēs.

LSVS prezidents: D.Znatnajs
      Atpakaļ