Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Latvijas sporta veterānu - senioru savienības XXIII atskaišu konferences l ē m u m s
18.12.2013


Rīgā 2013.g. 30.novembrī
Par 2013.gada darbības rezultātiem un uzdevumiem 2014.gadā.

Konference atzīmē, ka šogad paiet 50 gadi, kopš notiek sporta veterānu spēles Latvijā. No 1 sporta veida ar 18 dalībniekiem tā kļuvusi par masveida sacensību sistēmu ar 22 (+8 eksperimentālie) sporta veidiem 11 vecuma grupās  aptverot visu valsti un vairāk kā 6 tūkstošus dalībnieku.

Konference nolemj:
1. Pozitīvi novērtēt  LSVS valdes darbu daudzu gadu garumā, attīstot veterānu komplekso sacensību sistēmu  kopā  ar pašvaldību organizācijām un novadot to līdz vietējām pašvaldībām un  sporta veterāniem uz vietām kā veselīgu dzīves veidu.
2.LSVS valdes darbu 2013. gadā atzīt par ļoti labu.
3.Izteikt pateicību IZM par finansiālu atbalstu 2013. gadā
 un lūgt to arī 2014. gadā.
          4.Uzdot LSVS valdei 2014.gadā:
4.1. Sarīkot LSVS pašvaldību  51. sporta spēles.
          4.2. Sarīkot LSVS 18.salidojumu.
4.3. Sarīkot LSVS XXIV konferenci.
         4.4. Turpināt sadarbību ar Latvijas pašvaldību savienību, Latvijas sporta federāciju
     padomi un Latvijas tautas sporta asociāciju.
4.5. Aktivizēt sadarbību ar Latvijas olimpisko komiteju kustibas “Sports visiem” pilnveidošanā
4.6. Pilnveidot darbu ar sporta federācijām, pilsētu, novadu pašvaldībām, to  sporta klubu veterānu organizācijām un ārzemju sporta veterānu organizācijām.
4.7. Turpināt “Godīgas spēles” kustību un sekmēt ētikas principu nostiprināšanu Latvijas Republikas sporta veterānu kustībā. Sekmēt godīgu principu ievērošanu LSVS spēlēs un pasākumos.
4.8. Turpināt  pilnveidot  LSVS mājas lapas iespējas informācijai, pateicībai, ideju propogandai, pieredzes apmaiņai.
4.9. Turpināt darbu sporta muzeja kā valsts muzeja aizstāvībai sekmējot tā attīstību.
4.10. Aktivizēt darbu LSVS juridisko biedru skaita palielināšanai.
5. Ieteikt katram konferences delegātam turpināt aktivizēt darbu ar sporta veterāniem savā  pilsētā, novadā , sporta klubā, pilnveidojot kustības  50 gados iedzīvinātās tradīcijas: 
5.1.sporta veterānu tālāku izzināšanu,
5.2.sporta veterānu pasākumu organizēšanu pašvaldbās.
5.3.,sporta veterānu tālāku iesaistīšanu pasākumos,
5.4.sociālās un humānās paldzības organizēšanu sporta veterāniem, kuriem tas nepieciešams, vietējo iespēju izmantošanu.
5.5 īpašu uzmanību veltīt patriotiskai audzināšanai

LSVS prezidents D.Znatnajs
      Atpakaļ