Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Cienījamie sporta speciālisti, kolēģi!
12.06.2014


Liels paldies visiem, kuri ir palīdzējuši veidot un bagātināt žurnāla „Sports teorijā un praksē” iepriekšējos trīs speciālizlaidumu saturus!

Tiek uzsākta izglītojoši informatīvo materiālu atlase ceturtajam speciālizlaidumam ar tematisko virzienu – „Treneru radošās un metodiskās darbības pozitīvās prakses piemēri!”

Aicinām iesaistīties šo metodisko un didaktisko materiālu krājuma papildināšanā, daloties ar sava sporta veida treniņu un sacensību pieredzes materiāliem, kuri ir pārbaudīti praksē un ieteicami arī citu treneru darbībā. Vienlaikus neaizmirsīsim uzsvērt pozitīvo Jūsu sporta veida darbības efektu jauniešu fiziskās un garīgās izaugsmes procesā, jo mērķauditorija ir ne tikai sporta treneri un skolotāji, bet arī sportisti, viņu vecāki un sporta entuziasti.

Lūdzu raksta materiālus gatavot:

  • 1. Populārzinātniskā valodā, neaizraujoties ar specifisku terminu lietošanu, vai arī sniedzot nepieciešamo terminu skaidrojumu latviešu valodā;
  • 2.  Word dokumenta formā 3-7 lappušu apjomā ar konkrētiem ieteikumiem un materiālu aprakstiem;
  • 3. Informatīvi izmantot fotoattēlus – līdz 7-8 attēliem vienam rakstam (īpaši tehnikas detaļu aprakstos);
  • 4. Lietot atsauces, ja tiek izmantota zinātniskā literatūra un raksta noslēgumā padomāt par ieteicamo literatūru kontekstā ar raksta tēmu;
  • 5. Pievienot savu foto un sniegt par sevi 2-4 teikumu informāciju – tituli, amats, darba vieta, lielākie sasniegumi vai aizraušanās, kontaktinformācija.

Gaidīšu rakstu tēmu pieteikumu līdz 1. 07., bet pašus rakstus - līdz augusta beigām, jo pēc tam tiek plānots recenzēšanas un koriģēšanas process, lai rudenī mēs kopā varētu prezentēt savu sniegumu visai sabiedrībai.

Katrs no mums ir sporta speciālists kādā noteiktā jautājumā un mēs varēsim viens otru bagātināt ar gūtajām atziņām, tāpēc aicinu „nesēdēt uz savas PŪRA LĀDES”, bet dalīties zināšanās!

Tēmu pieteikumi, jebkuri jautājumi un ieteikumi – e-pastā: agita.abele@lspa.lv.

Neskaidrību gadījumos lūdzu kontaktēties telefoniski: 29517996.      Atpakaļ