Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

80445

Alfrēdam Lejam - 90
23.08.2017


Sveicam Latvijas sporta veterānu kustības vienu no aizsācējiem, LSVS goda biedru ALFRĒDU LEJU 90 gadu jubilejā!

1961. gada 4. martā Aizputē rajona veterānu 1. konferencē Alfrēds Leja nolasa referātu par sporta veterānu kustības nepieciešamību Latvijā un konference aicina organizēt sacensības veterāniem visā Latvijā. Tā sākās LSVS sporta spēles un Latvijas 100-gadē tās notiks jau 55. reizi.

Alfrēds sporta kustībā faktiski ir no dzimšanas 1927. gada 24. augustā. Sākumā ganos pie svešiem saimniekiem, tad mazpulku organizācijā. Daliņa iedvesmots sāka soļot un tā mūža garumā apvienojot ar basketbolu un šahu kur visur izpilda 1. sporta klasi. Visu mūžu viņš ir aktīvs sporta organizators un neatlaidīgs cīnītājs par godīgumu sportā. Ilgstoši ir LSVS valdes loceklis, bijis LOK loceklis, 33 reizes vadījis atklāšanas parādes Latvijas veterānu sporta spēlēs un ar savu nacionālo un sportisko stāju joprojām ir piemērs veciem un jauniem. 2013. gadā LSVS ALFRĒDAM LEJAM piešķir " Fair Play - godīgas spēles" balvu. Viņš ir aktīvs žurnālists un sporta ideju aizstāvis, sarakstījis 12 grāmatas un līdzautors Latvijas sporta veterānu vēsturei "Kaut ar sarma vizmo matos" 2002. gadā.

Kā vienam no pirmajiem ALFRĒDAM LEJAM 1962. gadā piešķirts Latvijas PSR nopelniem bagātā trenera goda nosaukums un 1996. gadā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi. Saņēmis visu trīs pakāpju LSVS medaļas "Sporta slava" un goda zīmi.

ALFRĒDS LEJA ir vecākais aktīvais Latvijas 100-gades veidotājs un līdzgaitnieks un atceras daudz ko tādu ko mēs pārējie nemaz nezinām par Latvija sporta slavas vēstures lappaspusēm.

Suminām un sveicam ALFRĒDU jubilejā- Kazdangā, Ganību Gatvē 5 , LV-3457.

ESMU GANDARĪTS UN PATEICĪGS ALFRĒDAM PAR KOPĀ BŪŠANU AKTĪVAJĀ LATVIJAS SPORTĀ NO 1958. GADA.

ALFRĒD,TU ESI SIMBOLS VESELĪGAM DZĪVES VEIDAM MŪŽA GARUMĀ!

Ar dziļu cieņu - līdzbiedrs, LSVS prezidents no 1996. gada Daumants Znatnajs
      Atpakaļ