Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

Par LSVS mājas lapas nomaiņu 23.02.2021

Cienījamie sporta draugi, informējam, ka martā notiks pārslēgšanās uz jaunu LSVS mājas lapas versiju. Lūdzam sev svarīgāko informāciju no esošās mājas lapas, pārnest uz savu dokumentu krātuvi līdz 10.martam. LSVS valdes sēde Nr.2 23.02.2021

2021. gada 1. martā plkst. 11.00 attālināti

    

Darba kārtība:

 

1. Par LSVS pašvaldību 59. sporta spēļu nolikuma izstrādāšanu un to organizēšanas 2022. gadā pamatnostādnēm (ziņo J. Kantoris)

2. Par LSVS apbalvojumu nolikuma pilnveidošanas darba komisijas izveidošanu un tās uzdevumiem  (ziņo A. Brūne)

3. Par LSVS 58. sporta spēļu sacensību vieglatlētikā telpās organizēšanu 2021. gada 1. maijā Rīgas Nacionālajā sporta manēžā (ziņo J.Karavaičiks)

4. Par pieteikuma iesniegšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Rīgas sportistu līdzfinansējumam AVANTIS Rīga sieviešu basketbola komandas 35+ dalībai Starptautiskās Maksi basketbola federācijas (FIMBA) Eiropas čempionātā no 2021.gada 25. jūnija līdz 4. jūlijam Malagā Spānijā (ziņo I. Klementjevs)

5. Par pieteikuma iesniegšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Rīgas sportistu līdzfinansējumam Latvijas Zeltenes sieviešu basketbola komandas 60+ dalībai Starptautiskās Maksi basketbola federācijas (FIMBA) Eiropas čempionātā no 2021.gada 25. jūnija līdz 4. jūlijam Malagā Spānijā (ziņo I. Klementjevs)

6. Par LSVS mājas lapas izstrādes gaitu (ziņo I. Klementjevs)

7. Organizatoriskie jautājumi

 

 

           Valdes priekšsēdētājs                                                      I. KlementjevsLSVS valdes informācija 14.01.2021

2021. gada 11. janvārī Latvijas sporta veterānu – senioru  savienības valdes sēdē  tika apstiprināta LSVS viceprezidente (valdes priekšsēdētāja vietniece) Agra Brūne  un LSVS ģenerālsekretāre Iraida Zālīte.

LSVS valde apstiprināja LSVS darba plānu 2021.gadam  un valdes locekļu, valdes locekļu kandidātu un revīzijas komisijas locekļu pienākumu sadali.

Darba plāns 2021... 

Valdes pienākumu sadale... 

LSVS valde apstiprināja LSVS 58. Pašvaldību sporta spēļu kalendāru.

Skatīt kalendāru... 

Informējam, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, 2021.gada janvāra un februāra sacensības ir atceltas.

LSVS valde nolēma izveidot divas darba komisijas - LSVS 59. Pašvaldību sporta spēļu nolikuma izstrādāšanas darba komisiju Jāņa Kantora vadībā  un LSVS apbalvojumu nolikuma pilnveidošanas komisiju Agras Brūnes vadībā, katrā no komisijām iekļaujot vēl 2 valdes locekļus. Ja kādam ir interese darboties komisijās, lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju vai sazinoties ar komisiju vadītājiem.

LSVS  valde

LSVS valdes sēde - 11.janvārī 06.01.2021

Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

normal'> 

Valdes sēde Nr.1

normal'> 

2021. gada 11. janvārī plkst. 11.00 attālināti.

normal'>    

Darba kārtība:

 

1.     LSVS viceprezidentu (valdes priekšsēdētāja vietnieku)  apstiprināšana.

2.     LSVS ģenerālsekretāra apstiprināšana un sekretariāta izveidošana.

3.     LSVS valdes locekļu pienākumu sadale.

4.     LSVS darba plāna apstiprināšana 2021. gadam.

5.     LSVS 58. sporta spēļu nolikuma apspriešana.

6.     Organizatoriskie jautājumi.

 

 

           Valdes priekšsēdētājs                                             Dr. Ivans Klementjevs

           +371-26554425

Par LSVS prezidentu uz četriem gadiem ievēlēts Ivans Klementjevs 28.12.2020

2020.gada 28. decembrī attālināti notika LSVS XXX atskaišu - vēlēšanu konference.

Konferencē tika pieņemti grozījumi LSVS statūtos, ievēlēta LSVS vadība un revīzijas komisija, kā arī biedrības juridiskie biedri iepazīstināti ar LSVS 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada finanšu pārskatu un uzdevumiem 2021. gadam. Tika pieņemts lēmums par 2021. gada biedru maksām, nemainot tās apmēru.

Saskaņā ar veiktajām izmaiņām LSVS statūtos par LSVS prezidentu uz četriem gadiem ir ievēlēts Ivans Klementjevs. Turpmāk LSVS valdē būs 11 valdes locekļi. Par valdes locekļiem uz četriem gadiem tika ievēlēti Agra Brūne, Iraida Zālīte, Biruta Kudrjavceva, Māris Kalve, Anita Gulbe, Jānis Kantoris, Valentīna Svilāne – Dūda, Dace Cīrule, Ineta Krūmiņa, Jānis Karavaičiks. Par LSVS valdes locekļu kandidātiem ievēlēti: Inta Streiča, Dace Brakanska un Inta Bergmane. LSVS revīzijas komisijas pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tajā tika ievēlēti Dzintra Strazdiņa, Gunārs Eniņš un Rita Jumiķe.

 23.12.2020


Arhīvs
2021 (6)   
2020 (76)   
2019 (93)   
2018 (64)   
2017 (81)   
2016 (94)   
2015 (66)   
2014 (73)   
2013 (24)